Centrum wiedzy

Tutaj znajdziesz najistotniejsze informacje.

Funkcje szyb zespolonych

Szyby zespolone dzięki swojej budowie mogą być konfigurowane w różne pakiety spełniając przy tym wiele funkcji. Szyby odpowiadają bezpośrednio za kilka bardzo istotnych właściwości okien i drzwi balkonowych z PVC. To właśnie zastosowanie odpowiednich szyb, wpływa przede wszystkim na takie specyficzne właściwości okien jak:

Izolacyjność cieplna okna – szyby chronią nas przed przegrzewaniem się pomieszczeń, chronią przed zimnem oraz pomagają do-grzewać pomieszczenia zapewniając komfort termiczny oraz pomagają chronić środowisko,

Izolacyjność akustyczna okna – dzięki zastosowaniu różnej szerokości szyb oraz specjalnych folii akustycznych, szyby chronią nas przed nadmiernym hałasem pochodzącym z zewnątrz, zapewniając nam ciche miejsce do wypoczynku,

Bezpieczeństwo użytkowania – okna z hartowanymi szybami gwarantują nam, że przy rozbiciu nie zostaniemy zranieni ostrymi taflami szkła. Szkło hartowane rozpada się na drobne i tępe kawałki, które nie stanowią zagrożenia,

Odporność na włamanie – dodatkowo, oprócz hartowania szkła, dla zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się folie antywłamaniowe umieszczane pomiędzy dwoma lub więcej taflami szkła, zapewniając nam ochronę przed włamaniem,

Szyby samoczyszczące – zastosowane specjalne powłoki po zewnętrznej stronie szyby, powodują, że szyba nie ulega zabrudzeniu, ale także dodatkowo dzięki działaniu promieni słonecznych dochodzi do procesu rozkładu i usuwania zabrudzeń.

Dekoracja – szyby ornamentowe zapewnią nam wysoką estetykę i możliwość ciekawych aranżacji zarówno na zewnątrz jak i w architekturze wnętrz.

Najważniesze parametry

Uw - Współczynnik przenikania ciepła całego okna

Współczynnik ten można opisać, jako ilość ciepła traconego przez element konstrukcyjny, np. okno w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1K (lub 1C).
Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „U”, tym lepiej okno chroni przed stratami ciepła. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 *K).

Na współczynnik „U” wpływ mają takie elementy jak:

  • współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug”
  • ramka dystansowa
  • typ ramy okiennej (aluminium, PVC, drewno)
  • uszczelki

Ug - Współczynnik przenikania ciepła szyby

Wpółczynnik ten można opisać, jako ilość ciepła traconego przez 1 metr kwadratowy szkła w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C).
Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2* K).


g - Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej  

Przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący, jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90 stopni, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze, jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętna wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.


Lt - Współczynnik przepuszczalności światła

Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący, jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90 stopni przepuszczana jest przez szkło. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” podawany jest zawsze, jako wartość %. Im wyższa jest % wartość współczynnika przepuszczalności światła, tym więcej światła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia.