Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Produkty oznaczone znakiem CE zgodne z Normą Europejską

Deklaracje Właściwości

Oznaczenie CE poświadcza, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych opracowanej przez Komisję Europejską, a także iż nadaje się on do przewidzianych dla niego zastosowań.

Oznakowanie CE