Results

Hotel Warszawa

GLAS, COOL-LITE XTREME 60/28 II

Renowacja obiektu, zaprojektowanego przez Marcina Weinfelda i Stefana Bryłę w latach 30-stych XX w. dla Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential, trwała 8 lat. Nad przebiegiem inwestycji czuwał zespół architektów, w składzie Michał Grzybek, Grażyna Grzybek, Marcin Stępniewski-Janowski, Przemysław Kramarz, Juan Zardini i Joanna Wichłacz. Inwestor: Holding Liwa.


Wykorzystane produkty

Na fasadzie Hotelu Warszawa zastosowano szkło ST167, które zapewnia wysoki poziom transmisji światła jednocześnie dostarczając wysoką ochronę przeciwsłoneczną budynku. Zastosowanie nowej generacji powłok z gamy COOL-LITE pozwala na optymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego i tworzenie jasnych przestrzeni, sprzyjających pracy i odpoczynkowi.

W znajdującej się na 6-tym piętrze restauracji „Szóstka” wykorzystano szkło grzewcze EGLAS w zespoleniu z COOL-LITE XTREME 60/28II. Szkło EGLAS to efektywny system grzewczy może pełnić funkcję głównego ogrzewania, antykondensacji czy topienia śniegu.

W łazienkach pokoi hotelowych zastosowano szkło DIAMANT, które jest unikalnym extra białym szkłem o wysokiej przezierności.


Produkty

EGLAS - SZKŁO GRZEWCZE

Bez śniegu, bez przeciągów, bez skraplania, bez chłodu w budynku