Results

Bilans energetyczny okna

Okno jest z jednej strony źródłem strat cieplnych, określanych przez wartość U, z drugiej zaś jest ono źródłem energii słonecznej docierającej do pomieszczenia. W sezonie grzewczym na jeden metr kwadratowy południowo zorientowanej fasady budynku zlokalizowanego w Warszawie pada około 385 kWh energii. jest to ilość ciepła, która odpowiada ilości energii uzyskanej ze spalenia 38 litrów oleju opałowego.

Bilans energetyczny to straty cieplne (większe przy wyższych parametrach U) pomniejszone o przenikającą do pomieszczenia energię słoneczną (im okno posiada wyższy współczynnik Solar Factor „g” tym zyski energii są większe). Bilans energetyczny jest wtedy dodatni, gdy ilość energii słonecznej docierającej do pomieszczenia jest większa niż straty cieplne (niski współczynnik U przy wysokim współczynniku Solar Factor g).

08/30/2015 - 14:06
Product