Results

Building Glass Polska mecenasem innowacyjnej architektury

W ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Promujemy Polską Architekturę” cyklicznie odbywa się  Konkurs dla Młodych Architektów, którego IV edycji partnerem była firma Building Glass Polska. We współpracy z uczelniami wyższymi, które kształcą przyszłych architektów; pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierany jest rozwój zawodowy najzdolniejszych, najbardziej obiecujących polskich architektów. Ideą przedsięwzięcia jest również promowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie materiałów budowlanych i nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych.  – Zapewnienie wchodzącym na rynek pracy osobom dostępu do unikatowej, eksperckiej wiedzy, to istotny element ich zawodowej edukacji. Niezmiernie cieszy nas fakt, że pomagamy stawiać pierwsze kroki na ścieżce kariery utalentowanym studentom architektury i projektantom. Z dumą pełnimy funkcję Partnera tegorocznej edycji konkursu – mamy również nadzieję, że udział w nim pozwoli rozkwitnąć wielu młodym talentom - mówi Olga Mazurek, Dyrektor Marketingu Building Glass Polska.

W ramach inicjatywy „Builder For The Future” od 2017 roku program rozszerza zakres swojej działalności – oprócz młodych architektów, pod skrzydłami Partnerów programu znajdą się stojący u progu kariery utalentowani inżynierowie. Będą mieli wyjątkową okazję, by uczestniczyć w Dniach Młodego Inżyniera oraz w pierwszej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów.  Udział w „Builder For The Future” to dla nich szansa na zdobycie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności, a także okazja by wykazać się talentem i pomysłowością – dla najzdolniejszych to przepustka do kariery. 

02/28/2017 - 10:44
Event