Results

Izolacja cieplna - Gaz w szybach zespolonych.

Szyby zespolone w oknach stanowią barierę, która ma za zadanie zminimalizować przenoszenie ciepła ze środowiska ciepłego do zimnego. Ponieważ szyby stanowią ok. 90% powieszchni okna to od ich jakości i parametrów zależy czy i jak okno będzie spełniać swoją funkcję – zapewnienie najlepszej termoizolacyjności.

Ze względu na fakt, iż od 30% do 50% przenikania ciepła przez szybę zespoloną odbywa się drogą przewodnictwa cieplnego i ruchów konwekcyjnych gazów znajdujących się w przestrzeni międzyszybowej. Zastępując powietrze gazem o mniejszej przewodności cieplnej (najczęściej jest to argon lub krypton), można uzyskać efekt istotnego obniżenia przenikania ciepła dla całej szyby zespolonej. Warunkiem niezbędnym do uzyskania współczynnika przenikania ciepła szyby zespolonej o zakładanej wartości, jest wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem, w co najmniej 85%. Standardowa szyba zespolona firmy GLASSOLUTIONS wypełniona jest gazem na poziomie ponad 90% i powinna zachować swoje właściwości izolacyjne przez minimum 10 lat. W tym momencie należy podkreślić wysoką zależność parametrów termoizolacyjności, z jakością wykonania szyb zespolonych. O ile skraplanie pary wodnej na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni szyby widać „gołym” okiem, wycieku gazu z przestrzeni międzyszybowej niestety nie. Dla określenia szczelności szyby, na którą wpływ ma równowaga pomiędzy uchodzeniem gazu specjalnego z szyby, a przenikaniem powietrza z zewnątrz, została opracowana norma PN-EN 1279-3:2004 „Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancja koncentracji gazu.” Norma określa wymagania dla napełnianych gazami specjalnymi szyb zespolonych oraz określa sposób badania ich gazoszczelności.

Według powyższej normy, dla szyby zespolonej o należytej jakości ubytek gazu powinien być mniejszy niż 1 % na rok.

 


Czy wiesz, dlaczego Krypton jest drogi?

W atmosferze Kryptonu jest niewiele. Dla każdego atomu Kryptonu istnieje około 8200 atomów Argonu, 184 000 cząsteczek Tlenu i 685 000 cząsteczek Azotu.

 

02/19/2016 - 12:46