Results

Jesteśmy mecenasem konkursu TOPTEN Okna 2017

Saint-Gobain Building Glass  Polska oraz Glassolutions  Polska mecenasami  konkursu TOPTEN Okna 2017. Liderzy produkcji i dystrybucji stolarki budowlanej podjęli rywalizację w ramach czwartej edycji konkursu TOPTEN Okna 2017. Celem przedsięwzięcia jest promowanie najbardziej efektywnie energetycznych okien pionowych, dachowych oraz drzwi na polskim rynku. Mecenat nad konkursem objęły firmy Saint- Gobain Building Glass Polska oraz Glassolutions  Polska.

Najlepsi z najlepszych

Konkurs dedykowany jest producentom oraz dystrybutorom stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, zaprojektowanej z przeznaczeniem do montażu w budownictwie indywidulanym i komunalnym. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostępność produktów na polskim rynku i dostarczenie dokumentów poświadczających deklarowane parametry techniczne (wydane przez akredytowane laboratoria polskie lub zagraniczne). Importerzy stolarki zobligowani są dodatkowo do załączenia dokumentów, uprawniających ich do reprezentowania producenta w konkursie.

Kryteria oceny

Jury dokona wyboru najlepszych produktów na podstawie oceny wybranych parametrów. Podstawowe z nich to: bilans energetyczny E okna   w pomieszczeniu ogrzewanym i chłodzonym (stanowi aż 40% wagi oceny w konkursie) oraz ocena ekonomiczna stolarki. Dodatkowe czynniki mające wpływ na ostateczny wynik konkursu to: współczynnik przepuszczalności światła, wskaźnik oddawania barw, klasa odporności na obciążenia wiatrem, wodoszczelność oraz izolacyjność akustyczna.

Benefity dla zwycięzców

Uczestnictwo w konkursie to szansa na zdobycie szerokiego rozgłosu medialnego dla firmy. Zwycięskie produkty zyskają ekspozycję w czasopismach branżowych i portalach internetowych, miejsce reklamowe w katalogu z wyróżnionymi produktami oraz prawo do korzystania ze znaku TOPTEN 2017. Laureaci poprzednich edycji konkursu łączą wyróżnienie ze wzrostem sprzedaży na poziomie 20-30%! Partycypacja w TOPTEN Okna 2017 to wyjątkowa szansa dla firm na zyskanie rozgłosu, a co za tym idzie – dynamiczny rozwój i pozyskanie nowych Klientów.

Czytaj więcej

 

Bilans energetyczny dla okien z szybami  CLIMATOPFAMILY ECO na bazie powłoki PLANITHERM LUX  jest lepszy o ok 24% od okien z szybami CLIMATOP XN oraz aż o ok 31% lepszy dla okien z szybami standardowymi od innych producentów szyb  nie używających szkła PLANITHERM XN. 

 

Doskonała efektywność energetyczna szyb z oferty CLIMATOPFAMILY sprawia, że okna z ich wykorzystaniem mają bardzo duże szanse na zdobycie prestiżowego tytułu TOPTEN Okna 2017. Wyprodukowane na bazie innowacyjnej powłoki PLANITHERM LUX szyby CLIMATOPFAMILY ECOsun wyróżniają się wyjątkowo dużą przepuszczalnością energii do wnętrza budynku – współczynnik Solar Factor dla tych szyb wynosi około 62%. Przy założeniu, że w szybach standardowych parametr ten to około 53-54% widać, że wykorzystanie CLIMATOPFAMILY ECOsun zapewnia aż 15-17% więcej darmowej energii!

Poniżej obliczenia bilansu energetycznego dla powyższych okien przy użyciu programu Etykieta Energetyczna. Takie same założenia dla  okien : profil Uf = 1,0 W/m2K, ramka dystansowa PSI 0,037 W/m2K

etykiety top ten

03/01/2017 - 12:40
Event