Results

Saint-Gobain największym dostawcą produktów z EPD na rynku szkła

Kolejne prestiżowe Environmental Product Declarations (EPD) przyznane zostały produktom tworzonym przez Saint--Gobain Building Glass Europe. Firma posiada w swojej ofercie już 18 certyfikowanych w ten sposób  produktów, co stanowi najlepszy wynik na rynku szkła.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD, czyli Environmental Product Declaration) to europejski dokument przyznawany materiałom budowlanym. Określa on wpływ produktu na środowisko naturalne od momentu wytworzenia, aż po utylizację. Deklaracja EPD zawiera szczegółowy opis produktu, procesu jego powstania oraz bilansu ekologicznego, który zawiera dane dotyczące oddziaływaniu produktu na środowisko. Dokument jest ważnym narzędziem mającym na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez komunikację wyników ocen środowiskowych. Deklaracje stanowią podstawę do stworzenia bilansu ekologicznego produktu, a także całego budynku spełniającego wymogi zrównoważonego rozwoju. Dążeniem Saint – Gobain jest bycie zarówno liderem na rynku szkła, jak i kluczowym partnerem dla zrównoważonego budownictwa. Firma nieustannie rozwija asortyment swoich produktów, obecnie aż osiemnastu z nich przyznana została Deklaracją Środowiskowa. Wynik ten stanowi ich najlepszą rekomendację.

12/21/2016 - 14:53
Corporate