Results

PRIVA-LITE w zespoleniach szklanych / in glass units


ZESPOLENIA SZKLANE / GLASS UNITS

ZESPOLENIA ZE SZKŁEM SPECJALISTYCZNYM 

Zmieniające przezierność szkło PRIVA-LITE idealnie sprawdzi się także jako element szklanych zespoleń. W oknach lub na fasadach kiedy chcemy zarządzać swoją prywatnością można wykorzystać zespolenie PRIVA-LITE ze szkłem niskoemisyjnym PLANITHERM XNII lub przeciwsłonecznym z rodziny COOL-LITE. W taki sposób możemy maksymalnie zapobiec stratom ciepła lub zapewnić ochronę przeciwsłoneczną a jednocześnie uzyskać możliwość sterowania prywatnością. W miejscach i sytuacjach gdy przydatne jest szkło specjalistyczne - CONTRAFLAME szkło ogniochronne lub SUPERCONTRYX szkło zapewniające ochronę przed promieniowaniem rentgenowskim - można wykorzystać równocześnie szkło PRIVA-LITE, co pozwoli połączyć dwie funkcje szkła w jednym zespoleniu.
 

GLASS UNITS WITH SPECIALIST GLASS 

The switchable PRIVA-LITE glass is also perfect as an element of glass units. In windows or facades, when we want to manage our privacy, PRIVA-LITE can be combined with low-emission PLANITHERM XNII glass or sun-protective COOL-LITE family glass. This way, we can maximize the prevention of heat loss or provide sun protection while simultaneously gaining the ability to control privacy. In places and situations where specialist glass is useful - CONTRAFLAME fire-resistant glass or SUPERCONTRYX glass providing protection against X-ray radiation - PRIVA-LITE glass can be used at the same time, allowing to combine two functions of glass in one unit.
 


SZKŁO GRZEWCZE / HEATING GLASS

ZESPOLENIE ZE SZKŁEM EGLAS EMITUJĄCYM CIEPŁO 

Zbyt niska temperatura lub kondensacja pary może powodować problemy z przeziernością szkła. Łącząc PRIVA-LITE ze szkłem grzewczym EGLAS zyskasz szklenie, gdzie to Ty decydujesz, czy zachować intymność wprowadzając PRIVA-LITE w stan OFF, czy dodatkowo, wykorzystując funkcję szyb emitujących ciepło wyeliminować efekt przeciągów lub kondensacji pary.
 

GLASS UNIT WITH EGLAS, THE HEATING GLASS 
Too low temperature or condensation of steam can cause problems with the transparency of the glass. By combining PRIVA-LITE with EGLAS heating glass, you gain glazing where you decide whether to maintain privacy by switching PRIVA-LITE to the OFF state or, additionally, by using the function of heat-emitting panes to eliminate the effects of drafts or steam condensation.
 


CONTRAFLAM SZKŁO OGNIOOCHRONNE / FIRE-RESISTANT GLASS

ZESPOLENIE ZE SZKŁEM OGNIOOCHRONNYM CONTRAFLAM

Jeśli drzwi lub ścianki działowe w Twoich wnętrzach muszą spełniać szczególne kryteria w czasie pożaru (np. szczelność dla płomieni gorących gazów od 30 do 180 minut ), a do tego chcesz jednym kliknięciem zmieniać przezierność szklanej ścianki lub okna, wykorzystaj zespolenie PRIVA-LITE z CONTRAFLAM.
 

GLASS UNIT WITH CONTRAFLAME, FIRE-RESISTANT GLASS 

If doors or partitions in your interiors must meet specific criteria during a fire (e.g., tightness for flames and hot gases from 30 to 180 minutes), and you want to change the transparency of the glass wall or window with one click, use PRIVA-LITE combined with CONTRAFLAME.
 


SUPERCONTRYX OCHRONA PRZED PROMIENIAMI RTG / RESISTANT TO X-RAY RADIATION

ZESPOLENIE ZE SZKŁEM SUPERCONTRYX ODPORNYM NA DZIAŁANIA PROMIENI RENTGENOWSKICH 

W pomieszczeniach medycznych, gdzie ścianka ma stanowić barierę rozprzestrzeniania się promieni rentgenowskich możesz wykorzystać specjalistyczne zespolenie PRIVA-LITE ze szkłem SUPERCONTRYX – zyskujesz ochronę oraz zapewniasz pacjentom prywatność i komfort.
 

GLASS UNIT WITH SUPERCONTRYX, RESISTANT TO X-RAY RADIATION 

In medical rooms, where the partition is to act as a barrier to the spread of X-ray radiation, you can use the specialist PRIVA-LITE unit with SUPERCONTRYX glass – you gain protection and ensure patient privacy and comfort.