Results

CLIMAPLUS COOL-LITE SKN

COOL-LITE SKN to rodzina selektywnych szkieł przeciwsłonecznych

COOL-LITE SKN to rodzina selektyw-nych, przeciwsłonecznych szkieł po-włokowych. Charakteryzuje się znako-mitymi parametrami obniżania ilości energii słonecznej, jaka dostaje się do pomieszczeń przez fasadę budynku. Po-włoki SKN mogą być nanoszone na szkło bazowe PLANICLEAR jak również ekstra białe DIAMANT.

Użyta w zespoleniu CLIMAPLUS SOLAR CONTROL COOL-LITE SKN powłoka jest zawsze na drugiej pozycji (patrząc od zewnątrz budynku) i występuje w wersji tradycyjnej i/lub do hartowania (II). Na-noszona jest na powierzchnię szkła w procesie napylania „offline”.


Aplikacje

Zespolenia CLIMAPLUS SOLAR CONTROL COOL-LITE SKN mogą być za-stosowane w budownictwie wielko-powierzchniowym do szkleń dużych elewacji i świetlików dachowych, lub w tradycyjnym budownictwie mieszkaniowym i usługowym.

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL COOL-LITE SKN szczególnie nadaje się do sto-sowania na:

  • dużych przeszkleniach fasadowych i dachowych gdzie ważna jest wysoka redukcja promieniowania słonecznego
  • budynkach użyteczności publicznej gdzie ważne jest bezpieczeństwo - użycie szkła hartowanego (szkoły i przedszkola, szpitale, budynki administracyjne)
  • centra handlowe, hotele, restauracje

Korzyści
  • szkło SKN charakteryzuje się naturalnym wyglądem i wysoką przeziernością
  • niskie parametry przepuszczalności energii słonecznej (g) w stosunku do przepuszczalności światła słonecznego (Lt) pozwalają na rezygnację z dodatkowych, ingerujących w bryłę budynku, konstrukcji  (żaluzje, rolety, itp.)
  • doskonały współczynnik U zapewnia bardzo dobrą izolację cieplną

Specyfikacja

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL COOL-LITE SKN to zespolenia ze szkłem powłokowym SKN, z naniesionymi tlenkami metali szlachetnych na szkło bazowe PLANICLEAR (np. SKN 174) lub odbarwione szkło DIAMANT (np. SKN 054). W zależności od wersji powłoki, szkło może być zastosowane w wersji odprężonej (np. SKN 174) lub hartowanej (np. SKN 174 II). Istnieje również możliwość gięcia szkła a następnie jego dalszego przetwarzania: zespalania, obróbki termicznej, laminowania.

W połączeniu z innymi rodzajami szkieł i folii PVB możemy dodatkowo uzyskać:

  • ochronę przed hałasem: STADIP SILENCE
  • szyby z zadrukiem na foli: STADIP PRINT
  • podwyższone bezpieczeństwo: STADIP PROTECT

Zespolenia CLIMAPLUS SOLAR CONTROL COOL-LITE SKN dostępne również w systemach szklenia fasadowego: u- -profile, step, klejenie do ramy.