Results

SAGEGLASS

Technologia Electrochrome

SAGE GLASS zmienia otoczenie w którym pracujemy i żyjemy zapewniając nam ciągły dostęp do naturalnego oświetlenia. Pozwala zarządzać energią słoneczną w zależności od naszych potrzeb dla zapewnienia nam najlepszego komfortu.

SageGlass to nowoczesne rozwiązanie z udziałem szkła elektrochromowego, zapewniające automatyczną reakcję powłoki szkła na światło dzienne. Cechą charakterystyczną tego systemu jest elektrochromizm, czyli zdolność do odwracalnych zmian optycznych, pod wpływem przepływu elektronów (a więc pod wpływem działania prądu elektrycznego). Zmiany optyczne polegają na widzialnej zmianie koloru.

Szyby elektrochromowe ze względu na swoje własności pozwalają na przydatne i interesujące zastosowania w życiu codziennym. Oferowane przez nas rozwiązania Sage Glass, stają się ciemne, po naciśnięciu jednego przycisku (lub automatycznie za pomocą specjalnych czujników zamontowanych na zewnątrz budynku) zapewniają redukcję przepywu ciepła, nie dopuszczając do przegrzania pomieszczenia a tym samym dając komfortowe warunki użytkowania, umożliwiają kontrolę przepuszczanego promieniowania słonecznego i podczerwonego oraz zapewniając pełną widoczność świata zewnętrznego!

Cechy które decydują o jakości materiału elektrochromowego są podobne jak w przypadku materiałów fotochromowych: czułość, czas reakcji, stabilność elektrochromatyczna i termiczna, trwałość (możliwa liczba cykli) oraz możliwość recyklingu bez starty charakterystycznych własności.

Jak to działa?

Kiedy na powierzchnię pada światło słoneczne, przechwytywana jest część elektronów, które są przydzielane do dwutlenku tytanu TiO2. Następnie elektrony są transportowane do sąsiedniej warstwy i poprzez zewnętrzny obwód elektryczny do przewodzącej warstwy, leżącej koło warstwy elektrochromowej, znajdującej się po przeciwnej stronie urządzenia. Przepływ elektronów w powrotną stronę powoduje migrację jonów jodu poprzez dwutlenek tytanu do warstwy elektrochromowej. W efekcie następuje zmiana koloru. Kiedy światło słoneczne przestaje padać, następuje ruch powrotny jonów - warstwa elektrochromowa staje się ponownie bezbarwna. Zmniejszenie przejrzystości SageGlass może wynosić od 63% do 2%.


Korzyści

Właściciele i Zarządcy budynków mogą teraz w łatwy sposób poprawić komfort osobom przebywajcym we wnętrzach dzięki zastosowaniu rozwiązania Sage Glass.

  • nigdy więcej oślepiającego światła - redukcja transmisji światła do  Lt=2%,
  • wykluczenie standardowych mechanicznych, ciężkich osłon przeciwsłonecznych,
  • redukcja zużycia energii elektrycznej w budynku zużywanej przez klimatyzację i sztuczne oświetlenie.