Results

STADIP PROTECT

Bezpieczne szkło do wielu zastosowań

Szkło, które chroni Twoje mienie 24 godziny na dobę. Dzięki specjalnej wielowarstwowej budowie zapewnia ochronę przed włamaniami, aktami wandalizmu i napadami z bronią w ręku. Szyba zamontowana w odpowiedniej stolarce zniechęca włamywaczy
i opóźnia ich działania. W razie próby kradzieży lub włamania, daje czas na podniesienie alarmu.


Aplikacje

Drobne włamania i akty wandalizmu bez użycia narzędzi wiążą się często z próbą rozbicia szyby poprzez ciskanie mniejszymi lub większymi przedmiotami, z mniejszą lub większą siłą. Rzucane przedmioty oraz poziomy siły uderzenia, które zostały opisane w normie PN-EN 356, symulują akty agresji, na jakie mogą być narażone przeszklone powierzchnie. Szkła SGG STADIP PROTECT, do których odnosi się ta norma, zapewniają zróżnicowany poziom ochrony przed tego rodzaju aktami agresji. Waga ryzyka oraz wymogi przepisów wyznaczają poziom ochrony, a tym samym określają typ szkła SGG STADIP. Wybór odpowiedniego szkła związany jest z rodzajem i wartością chronionego mienia, z typem budynku (np. łatwość dostępu, budynek jedno - lub wielorodzinny) oraz z jego położeniem (np. obiekt wolnostojący, położony w dzielnicy o podwyższonym poziomie ryzyka). Oceny ryzyka należy dokonać przy każdym projekcie, uwzględniając ewentualne wymogi towarzystw ubezpieczeniowych.


Korzyści

Składa się z jednej lub więcej szyb laminowanych i przekładki z PVB (butyral poliwinylu), która chroni przed odłamkami w razie rozbicia szkła. STADIP PROTECT tworzy przezroczysty pancerz, który chroni przed zachowaniami agresywnymi, włamaniami z użyciem profesjonalnych narzędzi, napaści z bronią w ręku.

Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa STADIP PROTECT tłumi w znacznym zakresie fale dźwiękowe i chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym.


Specyfikacja
  • możliwość doboru ilości, rodzaju, grubości elementów wchodzących w skład gotowego produktu (szkło i PVB)